HALBER

Projektering at stålrammebygninger

HALBER udgør et omfattende og særdeles avanceret værktøj til dimensionering af stålhaller. Det totale bygværk projekteres: rammer, gavlspær, samlinger, åse, vindgitre o.s.v. 

Systemet omfatter symmetriske og asymmetriske saddeltagshaller samt pulttagshaller.

Hallerne og de overordnede dimensioneringsforudsætninger defineres ved angivelse af nogle få hoveddata: spændvidde, kanthøjde, taghældning, længde, terrænklasse, snezone, sikkerhedsklasse og materialekontrolklasse.

Der kan specificeres opslidsede, påsvejste kiler, udvendige hjørneudfligninger.

Programmet understøtter diverse normer og sprog og leverer komplet dokumentation i form af beregninger og CAD-tegninger.