Normer - statik

HALBER understøtter følgende normer:

Laster og lastkombinationer generéres i overensstemmelse med de relevante normer, og snitkræfter kan bestemmes såvel lineært som ikke-lineært. Systemet er åbent, således at brugeren - hvis specielle forhold gør sig gældende - kan modificere understøtningsbetingelser, indføre excentriciteter, tilføje ekstra konstruktionselementer, ændre eller tilføje laster eller lastkombinationer osv..

For ben, rigler og søjler foretages alle de check med hensyn til spændinger, tværsnit, foldningsstabilitet, søjlestabilitet, kipning, interaktion mellem søjle- og kipningsstabilitet osv., som kræves i den aktuelle norm. For denne type konstruktioner er det specielt kipningsstabiliteten, som er interessant og vanskelig at håndtere. Der kan defineres kipningsfastholdelser af rammernes inderflanger ved åsene i form af gaffellejringer eller hvælvningsindspændinger.    

I HALBER opstilles og løses differentialligningerne direkte, med hensyntagen til kipningsfastholdelser, varierende tværsnit, lasternes angrebspunkt og den aktuelle lastfordeling.