Stålrammer

I en given hal kan der defineres et antal individuelt forskellige rammer. Søjler og åse kan placeres vilkårligt. For hver ramme generérer programmet en komplet statisk model med geometri - knuder, elementer, tværsnit, charniérer, understøtningsbetingelser -, alle relevante belastninger - egenvægt, snelast, vindlast, løsvarelast osv. - og lastkombinationer.

Programmet understøtter to hovedtyper af stålrammer: