HALBER moduler

HALBER-systemet er modulært opbygget, således at installationen kan tilpasses den enkelte bruger. Norm, inddata- og uddatasprog vælges uafhængigt af hinanden og navigering foregår via selvforklarende skærmbilleder.

Modulerne er fuldt integrerede, forstået på den måde at data kun skal gives én gang. Systemet sørger selv for - til et hvert tidspunkt i de enkelte moduler - at have tilgang til de relevante data.

Alle data lagres, således at eventuelle senere revisioner i beregningerne eller på tegningerne kan foretages nemt og hurtigt.