Stålrammedimensionering

Dimensionering af ramme inklusive eventuelle søjler.

Ved normmæssig bære eftervises:

    - fri, bunden eller ingen kipning
    - kipningsfastholdelser (gaffel/hvælvning) ved åse
    - ved bunden kipning checkes desuden fri kipning mellem åse
    - eksakt løsning af differentialligninger (variabelt tværsnit)

Understøtter både 1.- og 2.-ordensberegning
Interaktivt design, dvs. hurtig dimensionering
Snitkraftkurver
Fuld dokumentation af normmæssig bæreevne

Optioner: