Sitemap | 
Dansk | English | Deutsch | Nederlands | Polski | Russkiy | Suomalainen
The backbone of steel frame buildings
 
 
Velkommen > PRE-DESIGN (Overslag) Udskriv

PRE-DESIGN (Overslag)

Programmodul PRE-DESIGN kan både benyttes som enkeltstående program såvel som integreret modul i en større HALBER-installation. PRE-DESIGN understøtter danske, svenske, norske, østrigske, tyske og hollandske normer og sprog, alle sikkerhedsklasser, opslidsede, pålagte og opsvejste profiler o.s.v.

Programmodul PRE-DESIGN er primært tænkt som et hjælpemiddel i en salgssituation, hvor man allerede ved første henvendelse fra en kunde, kan bestemme de omtrentlige dimensioner, stålvægte og overflader. Derved opnås et præcist grundlag for tilbudsgivning. Som integreret modul kan de overslagsmæssige dimensioner automatisk overføres til en detaljeret analyse, hvor der tages hensyn til de nøjagtige åseplaceringer, kipningsfastholdelser o.s.v.

For arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, smedemestre og underleverandører er det også en stor fordel at kunne fastlægge de bærende konstruktioner tidligt i et projektforløb.  Eventuelle krav til fritrumsprofiler, installationer, detailudformninger o.s.v. vil under hele forløbet kunne overholdes. Derved undgås omprojekteringer, som både er tidskrævende, frustrerende og omkostningstunge.

 
Halber ApS | Bøgevej 3 | 3480 Fredensborg | Tel. (+45) 6038 4656 | halber@halber.dk
Top
Login