Sitemap | 
Dansk | English | Deutsch | Nederlands | Polski | Russkiy | Suomalainen
The backbone of steel frame buildings
 
 
Velkommen > HALBER > Normer - statik Udskriv

Normer - statik

HALBER understøtter følgende normer:

  • Dansk Standard DS:2006
  • Dansk Standark DS/EN:2007
  • Norsk Standard NS-EN:2008/2009
  • Svensk Standard SS-EN:2010
  • Tyske DIN normer
  • Hollandsk Norm NEN-EN:2007
  • Østrigsk Norm ÖNORM EN

Laster og lastkombinationer generéres i overensstemmelse med de relevante normer, og snitkræfter kan bestemmes såvel lineært som ikke-lineært. Systemet er åbent, således at brugeren - hvis specielle forhold gør sig gældende - kan modificere understøtningsbetingelser, indføre excentriciteter, tilføje ekstra konstruktionselementer, ændre eller tilføje laster eller lastkombinationer osv..

For ben, rigler og søjler foretages alle de check med hensyn til spændinger, tværsnit, foldningsstabilitet, søjlestabilitet, kipning, interaktion mellem søjle- og kipningsstabilitet osv., som kræves i den aktuelle norm. For denne type konstruktioner er det specielt kipningsstabiliteten, som er interessant og vanskelig at håndtere. Der kan defineres kipningsfastholdelser af rammernes inderflanger ved åsene i form af gaffellejringer eller hvælvningsindspændinger.    

I HALBER opstilles og løses differentialligningerne direkte, med hensyntagen til kipningsfastholdelser, varierende tværsnit, lasternes angrebspunkt og den aktuelle lastfordeling.

 
Halber ApS | Bøgevej 3 | 3480 Fredensborg | Tel. (+45) 6038 4656 | halber@halber.dk
Top
Login