Sitemap | 
Dansk | English | Deutsch | Nederlands | Polski | Russkiy | Suomalainen
The backbone of steel frame buildings
 
 
Velkommen > HALBER moduler > Stålrammedimensionering Udskriv

Stålrammedimensionering

Dimensionering af ramme inklusive eventuelle søjler.

Ved normmæssig bære eftervises:

  • Tværsnitskapacitets/spændings-check
  • Efter-kritisk foldningscheck
  • Kipningsstabilitet:

    - fri, bunden eller ingen kipning
    - kipningsfastholdelser (gaffel/hvælvning) ved åse
    - ved bunden kipning checkes desuden fri kipning mellem åse
    - eksakt løsning af differentialligninger (variabelt tværsnit)

  • Søjle/ramme-stabilitet
  • Interaktion mellem søjle/ramme- og kipningsstabilitet

Understøtter både 1.- og 2.-ordensberegning
Interaktivt design, dvs. hurtig dimensionering
Snitkraftkurver
Fuld dokumentation af normmæssig bæreevne

Optioner:

  • Asymmetriske saddeltage og pulttage
  • Udvendige hjørner (udfligninger)
 
Halber ApS | Bøgevej 3 | 3480 Fredensborg | Tel. (+45) 6038 4656 | halber@halber.dk
Top
Login